...
TX8000 - TDR za kablove dužine do 6 km, sa grafičkim ekranom

Više o ovome na stranici proizvođača...
...
TX Ranger - TDR za kratke kablove, do 700m, visoke preciznosti

Više o ovome na stranici proizvođača...
...
TX2003 - TDR za kablove dužine do 6 km, sa tonskim generatorom

Više o ovome na stranici proizvođača...
...
TX6000 - TDR za kablove dužine do 6 km, sa memorisanjem grafika merenja

Više o ovome na stranici proizvođača...
...
TX4000 - TDR za kablove dužine do 4 km, sa automatskom detekcijom mesta greške na kablu

Više o ovome na stranici proizvođača
...
TX2002 - TDR za kablove dužine do 3.5 km sa ton generatorom

Više o ovome na stranici proizvođača
...
TX2001 - TDR za kablove dužine do 3 km, sa ton generatorom

Više o ovome na stranici proizvođača
...
FaultCaster - numerički TDR za kablove dužine do 2 km

Više o ovome na stranici proizvođača