ImpulseRadar prezentacija u režiji Mattiass Johanssona / Beograd - maj 2024

Uporedna analiza georadara ImpulseRadar i Mala / Beograd - april 2024

Obuka za rad na BLU100A DV POWER / DLHE, HE BISTRICA - mart 2024

Obuka za lokaciju kvarova na energetskim kablovima / TE KO DRMNO - decembar 2023

Predavanje o lokacija kvarova na energetskim kablovima / ZiJin Bor - jul 2023

Predavanje o lokacija kvarova na energetskim kablovima / CEDIS PODGORICA - februar 2023

Prezentacija prodajnog programa / Palping Beograd - oktobar 2022

DV POWER prezentacija u EMS-u / EMS Beograd - septembar 2021

Isporuka bespilotne letelice TRINITY / Biosens Novi Sad - avgust 2021

GuideLineGeo distributerska konferencija / Stockholm - maj 2017

DV POWER koledž / Sarajevo - oktobar 2017

DV Power prezentacija u HE Bajina Bašti / HE B.Bašta - maj 2016

DV POWER prezentacija u EL Vojvodini / Subotica - okt 2015

ELEKTRONIKA prezentacija u Elektrovojvodini / Novi Sad - oktobar 2013

ELEKTRONIKA prezentacija u Telekom Srbija / Beograd - oktobar 2012